Dialog - København

København
Det handler om mennesker. København, Danmarks hovedstad. 55 Borgerrepræsentanter styrer byen, som har haft Socialdemokratisk styrer i mere end 100 år. Hvordan går det og hvad med fremtiden.

Region Hovedstaden
RegionH – sundhed –infrastruktur- miljø og mange andre opgaver skal løses . Vi følger arbejdet.

Frederiksberg:
Den borgerlige kommune i det i røde København. Dét gør 
Frederiksberg politisk interessant, når det gælder det lokale demokrati. Og derfor følger TV København med i den lokale debat og politik på Frederiksberg.

Folketinget
Den lovgivende forsamling – en stor del af vores demokrati. Vi tager temperaturen på folketinget , dets arbejde og beslutninger.

København - det handler om mennesker

Programmets værter

Benny Haugshøj

Benny har siden 1998 produceret tv-programmer, der dækker Storkøbenhavn. Han har i mange år været aktiv deltager i den offentlige debat og han arbejder ivrigt for at TV København tager spørgsmål op der handler om nærdemokrati og lokalmiljø.

Samlet giver det det lokale et ganske andet perspektiv. Baggrunden er ikke alene den globalisering, der er foregået gennem de senere mange år, som har haft til følge at “verden er blevet mindre”.

Der er også tale om, at den danske samfundsstruktur er blevet ændret ved kommunalreformen, således at lokalområderne er blevet større.

Derved er de spørgsmål, der vedrører borgerne i lokalområdet rykket nærmere både kommunalbestyrelserne og Folketinget, samtidig med at regionsrådene er lokale/regionale med en økonomisk ramme, der er fastlagt af Folketinget.

Stig Ekmann

Stig er engageret i lokaltv fordi det er vigtig at fortælle om de ting der vedrører folk for eksempel hvor og hvorfor tingene besluttes og hvordan det påvirker borgerne og deres lokalmiljø.

Stig har været aktiv i politik hele livet. Stig har i flere perioder være kandidat og siddet i Borgerrepræsentationen i København for Socialdemokratiet. Stig har produceret lokalradio i 6 år før han begyndte som programvært på TV København, i 2015.

Stig laver TV fordi det er vigtig at fortælle om de ting der vedrører folk i dagligdagen, hvor tingene besluttes og hvorfor.
Stig er ankermand på programmet Dialog – et interviewprogram hvor de inviterede gæster får lov til at tænke tanken til ende.

Produceret af :