Dialog – den aktuelle politiske situation


Studievært Benny Haugshøj interviewer Sine Heltberg (Soc.dem.), Folketingskandidat, Københavns Storkreds om ”Styrket beskyttelse af grænsen mod Sverige og flere værktøjer til politiet skal sætte hårdt ind mod kriminelle” som er regeringens beslutning om at styrke beskyttelsen af grænsen mod Sverige ved at indføre midlertidig grænsekontrol og styrke politiets indsats i grænseområderne mod Sverige, samtidig med at justitsminister Nick Hækkrup har lanceret udspillet om Tryghed og sikkerhed i det offentlige rum, der sammen med den styrkede grænseindsats skal være et værn mod sprængninger og organiseret kriminalitet.

Ovenstående dækker over

• 300 flere overvågningskameraer, som Politiet skal kunne opsætte på eget initiativ, hvor det vurderes nødvendigt. Politiet skal have penge til at anskaffe sig fire mobile overvågningsvogne, der skal kunne sættes ind ved alvorlige hændelser.
• Grænsekontrol som skal indføres midlertidigt for rejsende fra Sverige til Danmark, samtidig med at der oprettes et nyt centrer for politisamarbejde i Øresundsregionen.
• Strafskærpelse, idet sprængninger ved offentlige bygninger skal ses som et angreb på staten med hævelse af straframmen til følge, ligesom straffen for besiddelse af eksplosiver på offentlige steder skal stige.

Men er det nu også nødvendigt med denne pakke, som er foranlediget af sprængningen ved Skattestyrelsens bygning på Østerbro i København den 6.august, hvor to svenskere nu sidder varetægtsfængslet.

Er det at overdrive? Eller er der behov for pakken, så der bliver tale om tryghed og sikkerhed i det offentlige rum og mulighed for at bedre at kunne opklare alvorlige forbrydelse? Er det nødvendigt, at danskerne bliver endnu mere overvåget, når de bevæger sig rundt på gader og stræder?

TVK19-170

 

Seneste programmer

 

Mest sete programmer