EU & DK


Resultatet af den britiske folkeafstemning om ud af EU eller blive, blev et UD. Og det er ikke et hvilket som helst land, der nu har meldt sig ud.
Overskrifterne var mange i medierne – ”Et spøgelse går gennem Europa” og ”Elitens fald” er blot to af dem.
Og gemmer der sig en sandhed bag disse to overskrifter – at Europa vender tilbage til tiden før 2.verdenskrig, hvor uenigheder blev klaret ved en rask lille krig, hvor taberne så ventede på en ny chance på et senere tidspunkt – og – at der blev for langt mellem almindelige mennesker og politikerne, så det mere blev en protest mod den bestemmende elite end en egentlig stillingtagen til EU’s muligheder for at løse tidens problemer i fællesskab?
Jeppe Kofod (Soc.dem.), medl. af Europaparlamentet og Margrete Auken (SF), medl. af Europaparlamentet debatterer hvilken betydning det vil få for fremtidens Europa og samarbejdet i det EU, hvor 27 lande nu skal finde deres ben at stå på efter Storbritanniens exit.

 

Seneste programmer

 

Mest sete programmer