RV17 LIVE Trafik i Region Hovedstaden Bodil Kornbek Ole S. Nielsen


Region Hovedstaden har ansvaret for, at den regionale trafik hænger sammen med den kommunale og den statslige, kollektive trafik. Region Hovedstaden er ansvarlig for lokalbanerne, er med til at etablere letbanen fra Ishøj til Lyngby og fastlægger, hvor mange regionale busser der skal køre, og hvor de skal køre? Hvordan hænger dette sammen med motorveje, havnetunnel og supercykelstier? En debat om trafikforholdene i Region Hovedstaden.

Deltagere er Bodil Kornbek (A) og Ole Søhøj Nielsen (O). Studievært er Benny Haugshøj

 

Seneste programmer

 

Mest sete programmer