EU & DK – 10 år som MEP’er


I 2006 var Europas fremtid lysende – østudvidelsen havde sat et europæisk punktum for den kolde krig 2 år før. Den internationale økonomi vidste ikke, at en finanskrise skulle komme 2-3 år senere. Yderligere udvidelser af EU, hvor blikket var rettet mod Balkan og lidt mere mod øst, lå og lyste op ude i horisonten. Ti år senere i 2016 er EU i krise eller var det drømmene, der er forsvundet ud i det blå efter finanskrisen. Nye generationer er kommet til – generationer, som ikke selv har oplevet eller er vokset op i skyggen af 2.verdenskrig, og dermed ikke er bevidst om, hvorfor EU var kommet til verden. De gode tider var blevet afløst af krisetider med lav eller ingen vækst, hvor det oftest er nemmest at skyde skylden på ”de andre”, hvor EU ligger lige for til at bære skylden. Og hvor hele verden – især de fattige – på deres Iphone kan se, hvor godt det går andre steder end i deres eget land, og derfor søger væk – til EU. Nu er problemerne til at få øje på – borgerne har en stigende skepsis til EU, de nationale regeringer vil gerne have, men ikke yde, så EU er blevet til et jeg-samfund i stedet for et vi-samfund, som fællesskabet havde skabt. Storbritanniens nej til EU er et eksempel herpå. I disse 10 år har Christel Schaldemose været S-MEP – hvordan har det været? Hvad gik galt? Hvad gik godt? Hvordan ser fremtiden ud? og Hvilke resultater af sit arbejde som MEP’er kan hun se tilbage på?
Studievært Benny Haugshøj interviewer Christel Schaldemose (Soc.dem.), medlem af Europaparlamentet om hendes første 10 år i parlamentet


EU og DK – Christel Schaldemose


 

Seneste programmer

 

Mest sete programmer